مقایسه کالاهای گروه نقل و شکر پنیر
حذف از لیست مقایسه
شکر پنیر زعفرانی پسته ای پرسیکا
شکر پنیر زعفرانی پسته ای پرسیکاقیمت : 4,500 تومان
مشخصات عمومی
رنگ
مغز
اندازه هر دانه
وزن هر بسته
قابلیت خرید عمده

برندها

گروه مردم نهاد سولار بلداجی
نقل خانگستر
سوهان هانی کام
گز اثلی 303
گز فردوس
سوهان خوشه زرین
پولک و نبات شهر شیرین
نقل خرسند
شکر پنیر پرسیکا
گز قدس بلداجی
گز خان دایی
سوهان سلطان بلداجی
پولک و نبات شهسوار بلداجی
f